(+48) 600-926-613 rezerwacje@zatokamew.pl

Dokonanie rezerwacji oznacza, że akceptują
Państwo Regulamin Ośrodka Zatoka Mew

Regulamin ośrodka ZATOKA MEW

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków wypoczynkowych Zatoka Mew oraz zasady korzystania z ośrodka Zatoka Mew w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa Gościom.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 40% ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

Rezerwacja i płatności

  1. Rezerwacja domków jest wiążąca po jej potwierdzeniu przez Zarządcę obiektu w formie wiadomości e-mail.
  2. Rezerwacji można dokonywać poprzez:
  3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wplata zadatku w wysokości 40% wartości rezerwacji na poniższy numer rachunku bankowego:
   PHU Damian Płocki
   ul. Chopina 19
   84-240 Reda
   PL59 1140 2004 0000 3502 7787 0979

 

 1. Wyznaczony termin wpłaty zadatku jest wiążący i jego przekroczenie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest z góry pierwszego dnia pobytu.
 3. Gość zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Zarządcy, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, warunki pogodowe, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
 4. W przypadku skrócenia okresu pobytu, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 5. Niepojawienie się Gościa do godz. 8 rano w dniu następującym po pierwszym dniu, na który opiewa rezerwacja jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji a Zarządca ma możliwość wynajęcia domku innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.
 6. Dokonując rezerwacji Najmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu pełnej realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia (Dz. U. Z 2002r. Nr101, poz.962 z późniejszymi zmianami). o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Pobyt

 1. Obiekt Zatoka Mew składa się z dziewięciu domków przeznaczonych dla sześciu lub osób max. 8 jeśli w składzie jest minimum dwoje dzieci do lat 10. Obiekt jest monitorowany.
 2. Domki wynajmowane są na doby, kilkudniowe pakiety specjalne, a w okresie wakacyjnym na pełne tygodnie od soboty do soboty, chyba że mailowo ustalono i potwierdzono inne terminy.
 3. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 17:00 (przyjazd), a kończy o godzinie 10:00 (wyjazd).
 4. Przebywanie w domku lub pozostawienie rzeczy po godzinie 10:00 w dniu wyjazdu, powodować będzie naliczenie opłaty dodatkowej równej opłacie za jedną dobę według aktualnego cennika.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić osobiście, telefonicznie lub mailowo na dobę przed końcem opłaconego pobytu.
 6. Właściciel Zatoka Mew uwzględnia życzenia Gości w miarę dostępności wolnych domków.
 7. Podstawą do zameldowania Gościa, jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie właściciel może odmówić zameldowania i wydania klucza do domku.
 8. Gość nie może, przekazać domku osobom trzecim, nawet jeśli jeszcze nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 9. Osoby niezameldowane w domkach Zatoka Mew mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach od 6:00 do 22:00. Przebywanie osób zaproszonych przez Najmującego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Najmującego domek, na odpłatne (100 zł od osoby za dobę) dokwaterowanie tych osób.
 10. Zarządca może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, a także Gościa pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających.

Odpowiedzialność Gości

 1. Cena usług świadczonych przez Zatoka Mew nie obejmuje ubezpieczenia. Goście korzystają z usług na własne ryzyko.
 2. Dzieci do lat 18 na terenie Zatoka Mew, powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Ze względów na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku (nie dotyczy urządzeń RTV).
 4. Ze względów bezpieczeństwa każdorazowo Gość, opuszczając teren Zatoka Mew powinien: wyłączyć światło, zakręcić wodę, zamknąć okna i drzwi na klucz.
 5. W domku panuje całkowity zakaz palenia papierosów w celu zachowania właściwego standardu pobytu wszystkich Gości. Złamanie zakazu palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych oznacza zgodę najmującego Gościa na pokrycie 500 zł kosztów dearomatyzacji budynku.
 6. W domkach panuje bezwzględny zakaz smażenie ryb.
 7. Zabronione jest mycie pojazdów na terenie posesji.
 8. Usterki zastane w domach prosimy zgłaszać wyłącznie w dniu przyjazdu.
 9. W dniu przyjazdu pobieramy kaucję w wysokości jednego dnia pobytu zgodnie z aktualnym cennikiem.
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób, a koszty tych szkód będą potrącane z kaucji.
 11. W Zatoka Mew obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 6:00.

Odpowiedzialność Zatoka Mew

 1. Umowa zawarta pomiędzy Zarządcą Zatoka Mew, a Najmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, sygnału internetowego i telewizyjnego.
 3. Informujemy, że Zarządca Zatoka Mew nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w domku lub na tarasie.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa, nie będą przechowywane ale mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty trwałe zostaną zniszczone po 7 dniach.
 5. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu spowodowane korzystaniem z placu zabaw i pozostałej infrastruktury.
 6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych. Parking na terenie Zatoka Mew jest dla Gości bezpłatny i niestrzeżony.

project design | SHABLON

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

Domki Zatoka Mew

ul. Droga Chłapowska 33 b
84-120 Władysławowo

(+48) 600 926 613

rezerwacje@zatokamew.pl

Regulamin